imanın şartları


İman, birçok dini inanç sistemine göre önemli bir kavramdır. İman, Allah’a, peygamberlere, meleklere, kutsal kitaplara, ahirete ve ölüm sonrasına inanmayı içeren bir inanç sistemidir. İmanın temel unsurları bunlardan oluşur ve bireyin dini yaşamında önemli bir rol oynar. İman, hayatımıza derin etkileri olan bir kavramdır ve birçok insan için manevi bir rehberdir. Bu yazıda, imanın ne olduğu, temel unsurları, şartları ve neden önemli olduğu gibi konulara değineceğiz. Aynı zamanda imanın hayatımıza nasıl etkileri olduğunu da inceleyeceğiz. İman konusu, dini birikimi olan kişiler için daha iyi anlaşılabilir hale gelecektir.

İman Nedir?

İman, bir inanç ve güven duygusu anlamına gelir. İslam dini açısından ise, Allah’a, peygamberlere, meleklere, kutsal kitaplara, ahirete ve ölüm sonrasına olan inanç anlamını taşır. İman, Müslümanların temel prensiplerinden biridir ve İslam dininin kökleri üzerine inşa edilmiştir. İman, bir Müslümanın hayatında önemli bir rol oynar ve onun davranışlarını ve inanç sistemini yönlendirir.

İmanın temel unsurları arasında imanın şartları bulunur. İslam’a göre, imanın altı temel şartı vardır. Bunlar:

 • Allah’a inanmak: İmanın en temel şartı, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Müslümanlar, Allah’ın yaratıcı olduğuna, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir ilah olduğuna inanır.
 • Peygamberlere inanmak: İslam, peygamberlerin Allah’ın elçileri olduğuna ve insanlara gönderilen mesajları ilettiğine inanır. Peygamberlere iman etmek, imanın ikinci şartıdır.
 • Kutsal kitaplara inanmak: İslam, Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğuna inanır. Kuran, insanlara hidayet rehberi olarak gönderilmiş kutsal bir kitaptır. İmana göre, kutsal kitaplara inanmak da imanın şartlarından biridir.

İmanın şartları, Müslümanların inançlarının temel taşlarını oluşturur. Bu şartlara iman etmek, bir Müslümanın İslam diniyle uyumlu bir hayat sürmesini sağlar ve onun manevi gelişimine katkıda bulunur.

Konu Açıklama
İmanın şartları Müslümanların inancının temel şartları.
Allah’a inanmak Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.
Peygamberlere inanmak Peygamberlerin Allah’ın elçileri olduğuna inanmak.
Kutsal kitaplara inanmak Kuran ve diğer kutsal kitaplara inanmak.

İmanın Temel Unsurları Nelerdir?

İslam dini, inanç sistemi ve ibadetlerin temelini oluşturan birçok unsura sahiptir. İmanın temel unsurları, Müslümanların inançlarını şekillendiren ve yaşamlarına yön veren önemli prensipleri içerir. İşte İslam’ın temel unsurları:

 • Allah’a İman: İslam dini, tek tanrı inancına dayanır. Müslümanlar, yüce Yaratıcıları olan Allah’a inanırlar ve O’na ibadet ederler. Allah’ın varlığı, biricikliği, kudreti ve merhameti, imanın en temel unsurlarından biridir.
 • Peygamberlere İman: İslam peygamberler zincirine dayanır. Peygamberler, Allah’ın vahyiyle insanlara gönderilen kutsal elçilerdir. Müslümanlar, tüm peygamberlere inanır ve onların risaletlerini kabul ederler. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise son peygamberdir ve insanlara rehberlik etmek üzere gönderilen son elçidir.
 • Meleklere İman: İslam inancında, meleklerin varlığı ve görevleri büyük bir öneme sahiptir. Melekler, Allah’ın emirlerini yerine getiren kutsal varlıklardır. Müslümanlar, meleklerin var olduğuna ve insanların hayatında önemli bir rol oynadığına inanırlar.
 • Kutsal Kitaplara İman: İslam dini, Kuran’ın Allah’ın son vahiy kitabı olduğuna inanır. Müslümanlar, Kuran’ı Allah’ın kelamı olarak kabul ederler ve ona itaat ederler. Ayrıca, diğer kutsal kitaplara (Zebur, İncil ve Tevrat) da iman etmek imanın temel unsurlarından biridir.
 • Ahirete ve Ölüm Sonrasına İman: İslam inancında, ölüm sonrası hayat ve ahiret gününe olan inanç büyük bir öneme sahiptir. Müslümanlar, bu dünya hayatının geçici olduğuna ve ölümle beraber ebedi bir hayata geçileceğine inanırlar. İşlediğimiz amellerin, ahiretteki ebedi hayatımızı etkileyeceğine inanılır.
 • Kader ve Kaza İmanı: İslam inancında, her olayın Allah’ın takdiri ve izniyle gerçekleştiğine inanılır. Müslümanlar, hayatlarında olumlu veya olumsuz ne olursa olsun, Allah’ın kader ve kazasının olduğuna iman ederler. Bu inanç, Müslümanların her koşulda sabırlı olmalarına ve Allah’a teslimiyet göstermelerine yardımcı olur.
İmanın Temel Unsurları Nelerdir? Açıklama
Allah’a İman İslam dini, tek tanrı inancına dayanır ve Müslümanlar, yüce Yaratıcıları olan Allah’a iman ederler.
Peygamberlere İman Peygamberler, Allah’ın vahyiyle insanlara gönderilen kutsal elçilerdir ve Müslümanlar, tüm peygamberlere inanır.
Meleklere İman Melekler, Allah’ın emirlerini yerine getiren kutsal varlıklardır ve Müslümanlar, meleklerin varlığına inanır.
Kutsal Kitaplara İman Kuran, Allah’ın son vahiy kitabıdır ve Müslümanlar, Kuran’ı Allah’ın kelamı olarak kabul eder.
Ahirete ve Ölüm Sonrasına İman Ölüm sonrası hayat ve ahirete olan inanç, Müslümanlar için önemlidir ve bu dünya hayatının geçici olduğuna inanılır.
Kader ve Kaza İmanı Müslümanlar, her olayın Allah’ın takdiri ve izniyle gerçekleştiğine iman ederler ve Allah’ın kaderine teslim olurlar.

İmanın Şartları Nelerdir?

İman, İslam dininin temel unsurlarından biridir. İman etme, Müslüman olmanın en temel şartlarından biridir. Bu yazıda, imanın şartlarını ele alacağız ve bu şartların önemini anlatacağız.

İmanın şartları şunlardır:

 • Tek bir Allah’a iman etmek
 • Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmek
 • Kaza ve kadere iman etmek
 • Allah’ın iradesine boyun eğmek ve teslim olmak
 • İbadet etmek ve hayır işler yapmak

Bu şartlar, bir Müslümanın inanç ve ibadet hayatının temelini oluşturur. İman etmek, Allah’a olan inancımızı güçlendirir ve bizi doğru yola yönlendirir.

İmanın şartları arasında en önemlisi, tek bir Allah’a iman etmektir. Allah, yüce yaratıcıdır ve her şeyi bilir. Ona inanmak, güvenmek ve kendisine boyun eğmek imanın en temel unsurlarından biridir.

Diğer bir şart ise peygamberlere inanmaktır. Allah, peygamberleri aracılığıyla insanlara mesajlarını iletmektedir. Peygamberlere iman etmek, Allah’ın elçilerine ve onların getirdiği mesajlara inanmayı içerir.

Kadere iman etmek de imanın şartları arasındadır. Kaza ve kader, hayatta başımıza gelen olayların Allah’ın takdiri olduğunu kabul etmektir. Bu inanç, her olayın bir sebebe bağlı olduğunu ve her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu gösterir.

İmanın Şartları İmanın Önemi
Tek bir Allah’a inanmak İmanın temel unsuru, Allah’a olan bağlılığı güçlendirir.
Peygamberlere inanmak Allah’ın mesajlarını doğru anlamamızı sağlar.
Kadere iman etmek Hayatta karşılaştığımız zorluklarla baş etmemizi kolaylaştırır.

Allah’a Inanmak Niye Önemlidir? imanın şartları

Allah’a inanmak, birçok insan için hayatın anlamını bulmanın, moral ve maneviyat kaynaklarının başında gelir. İnsanın ruhunu besleyen, güven veren ve umut aşılayan inanç sistemlerinin başında yer alır. İman, insanın Allah’a olan güvenini ve bağlılığını ifade eder. Bu yazıda, Allah’a inanmanın niye önemli olduğunu ve hayatımıza nasıl etkileri olduğunu inceleyeceğiz.

Allah’a inanmak, insanın hayatına anlam ve amaç katar. İnanç, insanın kendini bir planın, bir amacın parçası olarak hissetmesini sağlar. İnanan kişi, Allah’ın kendisini yaratmış olduğunu ve onun bir amacı olduğunu bilir. Bu inanç, hayatın zorluklarıyla baş etmek için güç ve motivasyon kaynağı olur. İnsan, Allah’a olan inancıyla birlikte, hayatta karşılaştığı her türlü sıkıntıyı aşabileceğine inanır. Bu güven duygusu, insanın hayatını daha rahat bir şekilde şekillendirmesine yardımcı olur.

Allah’a inanmanın bir diğer önemli etkisi de insanın ahlaki değerlerini ve davranışlarını şekillendirmesidir. İman, insanın doğru ile yanlışı ayırt etme yetisini güçlendirir. İman eden bir kişi, Allah’ın buyruklarına uyma sorumluluğunu hisseder ve ahlaki değerleri temel alır. İnsanın toplumsal ilişkilerinde dürüstlük, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi değerleri benimsemesi, toplumda daha sağlam bir temel oluşturur. Allah’a olan inancıyla birlikte, insanın vicdanını dinlemesi ve doğru olanı yapmaya çalışması, hayatına daha ahlaki bir yönelim kazandırır.

 • İman, insanın hayatında umut ve moral kaynağıdır.
 • İman, insanın hayatına anlam ve amaç katar.
 • İman, insanın ahlaki değerlerini ve davranışlarını şekillendirir.
İmanın Önemi Neden Önemlidir?
1. Moral ve motivasyon kaynağıdır. İnsanın hayatındaki zorluklarla baş etmesine yardımcı olur.
2. Hayata anlam ve amaç katar. İnsanın kendini planın bir parçası olarak hissetmesini sağlar.
3. Ahlaki değerleri şekillendirir. İman, doğru ile yanlış arasındaki ayrımı güçlendirir.

Peygamberlere Inanmanın Önemi Nedir?

Peygamberlere inanmak, İslam dininin temel unsurlarından biridir ve müslümanların imanın şartları arasında yer almaktadır. Peygamberlere inanmanın önemi, dini hayatımızı şekillendiren birçok etkiye sahiptir.

Peygamberlere inanmak, Allah’ın iradesini insanlara ileten elçileri kabul etmek anlamına gelir. İnsanlara Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi diğer peygamberler aracılığıyla Allah’ın mesajlarını ulaştıran peygamberlere inanmak, İslam dininin dayandığı bir prensiptir.

Peygamberlere inanmanın önemi, doğru bir yaşamın rehberi olmalarından kaynaklanır. Peygamberler, Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını kaçınmak ve doğru bir inançla Allah’a yönelmek için rehberlik ederler. Peygamberlerin hayatları ve öğretileri, müslüman toplumunun manevi, ahlaki ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunur.

 • Peygamberlere inanmanın önemi, dini değerlerimizi korumak ve güçlendirmek için bize yol göstermelerinden kaynaklanır.
 • Peygamberlere inanmak, İslam dininin doğru öğretilerini öğrenme ve bu öğretileri uygulama konusunda rehberlik sağlar.
 • Peygamberlere inanmanın önemi, Allah’a olan inancımızı güçlendirir ve doğru bir şekilde ibadet etmemizi sağlar.
# Peygamberlere İnanmanın Önemi
1 Manevi gelişimimize katkı sağlar.
2 Doğru öğretileri öğrenmemizi sağlar.
3 Allah’a olan inancımızı güçlendirir.

Peygamberlere inanmanın önemi, müminler arasında birlik ve dayanışmayı da sağlar. Peygamberlere inanmak, İslam toplumunu bir arada tutar ve ortak değerler üzerine kurulmuş bir sistem oluşturur.

Dolayısıyla, peygamberlere inanmak, İslam dininin temel taşlarından biridir ve bu inanç, bizlere doğru bir yaşam sürdürme, Allah’a yönelme ve dini değerlerimizi güçlendirme konularında rehberlik eder.

Melekler Hakkında Iman Etmek imanın şartları

İman, İslam dininde temel bir kavramdır ve müminin kalbine yerleşen bir inanç sistemidir. İman, Allah’a inanmayı, peygamberlere inanmayı, melekler hakkında inanmayı ve ahirete inanmayı içeren bir bütündür. Bu yazımızda melekler hakkında iman etmenin önemini ve etkilerini ele alacağız.

Melekler Kimdir?

Melekler, Allah’ın yaratılmış varlıklarıdır ve insanlardan farklı bir varlık türüdür. Melekler, Allah’ın emriyle görevlerini yerine getiren, insanlara yardım eden ve Allah’ın iradesini ileten varlıklardır. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette meleklerin varlığından bahsedilir ve onların Allah’ın kudretinin bir göstergesi olduğu vurgulanır.

Melekler Hakkında İman Etmek Neden Önemlidir?

Melekler hakkında iman etmek, bir mümin için önemlidir çünkü bu iman, doğru bir inanç sistemi oluşturmanın temel taşlarından biridir. Melekler, Allah’ın yarattığı mükemmel varlıklardır ve onların varlığı ve görevleri, insanların Allah’a olan inancını pekiştirir. Melekler, insanlara yardım eden, koruyan ve Allah’ın emirlerini ileten aracılardır. İman, melekler hakkında doğru bir bilgiye sahip olmayı ve onların varlığına inanmayı içerir.

Melekler Hakkında İman Etmenin Faydaları

Melekler hakkında iman etmenin birçok faydası vardır. İlk olarak, meleklerin varlığına inanmak, insanın Allah’a olan bağlılığını güçlendirir ve Allah’ın emirlerini yerine getirmesi konusunda teşvik eder. Melekler, insanlara doğru yolu gösteren varlıklardır ve iman etmek, insanın Allah’a olan itaatini artırır.

İkinci olarak, melekler hakkında iman etmek, ruhani bir bağlantı kurmayı sağlar. Melekler, Allah’ın elçileridir ve insanların Allah’a yakınlaşması için bir aracıdırlar. Meleklerin varlığını kabul etmek ve görevlerini anlamak, insanın Allah’a olan sevgisini ve saygısını artırır.

Son olarak, melekler hakkında iman etmek, insanı ahiret hayatına hazırlar. Melekler, insanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü işleri kaydeden varlıklardır. Ahirette bu kayıtlar gözden geçirildiğinde, insanın melekler hakkında doğru bir imana sahip olması, onun hayatının değerli ve anlamlı olduğunu gösterir.

Sonuç

Melekler hakkında iman etmek, İslam dininin temel unsurlarından biridir ve müminin imanını güçlendiren bir faktördür. Melekler, Allah’ın yarattığı varlıklar olup insanlara yardım eden ve Allah’ın emirlerini ileten varlıklardır. Melekler hakkında doğru bir imana sahip olmak, insanın Allah’a olan bağlılığını artırır, ruhani bir bağlantı kurmayı sağlar ve ahiret hayatına hazırlık yapar. Melekler hakkında iman etmek, insanın inanç sistemini tamamlar ve hayatına anlam katar.

İmanın Şartları İmanın Temel Unsurları İmanın Hayatımıza Etkileri
1. Allah’a inanmak 1. Allah’a inanmak 1. İmanın manevi bir güç olduğunu hissetmek
2. Peygamberlere inanmak 2. Melekler hakkında inanmak 2. Eylemlerde Allah’ın rızasını gözetmek
3. Melekler hakkında inanmak 3. Kutsal kitaplara inanmak 3. İnsan ilişkilerinde adil ve dürüst olmak
4. Ahirete inanmak 4. Ahirete ve ölüm sonrasına inanmak 4. Yardımseverlik ve paylaşma değerlerini yaşamak
5. Kader ve kaza inancı 5. İmanın etkileri ile yaşamı yönlendirmek 5. Dua etmek ve Allah’a yönelmek

Kutsal Kitaplara Inanmanın Faydaları

Kutsal kitaplar, çeşitli dinlerin temellerini ve inançlarını içerir. İnanç, bir kişinin hayatındaki yönlendirici bir güç olarak etkilidir. Bu nedenle, kutsal kitaplara inanmak, birçok avantaj ve fayda sunar.

Birinci olarak, kutsal kitaplara inanmak, insanın maneviyatını geliştirebilir. Bu kitaplar, doğru ve yanlışı belirleyen etik değerleri içerir. İyi ve kötü davranışları ayırt etmek için bir referans noktası olarak kullanılabilirler. Bu da insanın ahlaki değerlerini ve karakterini güçlendirir.

İkinci olarak, kutsal kitaplara inanmak, iç huzur ve mutluluk sağlayabilir. Bu kitaplar, ruhun beslenmesine yardımcı olabilir ve hayatın anlamını anlamaya yardımcı olabilir. İnanç, insanın yaşamındaki stresi azaltabilir ve ona güç ve dayanıklılık verebilir.

 • Bu kitaplara inanmanın bir başka faydası, doğru değerleri ve erdemleri teşvik etmeleridir. Bu kitaplar, iyilik yapmanın ve sevgiyle davranmanın önemini vurgular. İnsanları bir araya getirir ve toplumda adalet ve dostluk duygularını pekiştirir.
Faydaları Detayları
Maneviyatını geliştirir Etik değerler ve ahlaki davranışların belirlenmesine yardımcı olur
İç huzur ve mutluluk sağlar Ruhun beslenmesine yardımcı olur ve hayatın anlamını anlamakta yardımcı olur
Doğru değerleri ve erdemleri teşvik eder İyilik yapmayı ve sevgiyle davranmayı vurgular

Ahirete Ve Ölüm Sonrasına Inanmak

Ahirete Ve Ölüm Sonrasına İnanmak

İman, inanç anlamına gelmektedir. İman, kelime anlamıyla “kalp üzerinde doğru bir şekilde yerleşmek” anlamına gelir. İslam dininde iman, yalnızca Allah’a inanmakla sınırlı kalmaz. İmanın temel unsurlarından biri de ahirete ve ölüm sonrasına inanmaktır. Ahiret, bu dünya hayatından sonra başka bir hayat olduğuna inanılan bir kavramdır.

İslam dinine göre, insanlar bu dünya hayatında imtihan edilmekte ve ölüm sonrası yaşayacakları sonsuz hayatta bu imtihanın sonuçlarına göre değerlendirileceklerdir. Ahirete ve ölüm sonrasına inanmak, insanın hayatını şekillendiren ve ona bir anlam veren önemli bir inançtır. Bu inanç, kişinin dünya hayatında yapmış olduğu seçimlerin ve davranışların sonuçlarını kabul etme ve gelecek hayatı düşünme açısından büyük bir öneme sahiptir.

Ahirete ve ölüm sonrasına inanmak, insanı dünya hayatında daha sorumluluk sahibi yapar. Bu inanç, kişinin dünya hayatında adalet, dürüstlük, yardımseverlik gibi erdemli davranışlar sergilemesine sebep olur. Ahirete inanmanın getirdiği sorumluluklar, insanların vicdanları üzerinde etkili olur ve onları doğru yolda tutar.

Ahirete ve ölüm sonrasına inanmanın bir diğer önemli etkisi ise umuttur. İnsanlar, bu dünya hayatında geçici ve sınırlı olan şeylere bağlı kalmaktan ziyade, ahirette sonsuz bir hayatın olduğuna inanarak geleceğe umutla bakarlar. Bu inanç, insanlara hayatta karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma gücü verir ve onları hayır işlerine yönlendirir.

 • Ahirete ve ölüm sonrasına inanmak, insanların ahlaki değerlere bağlı kalmalarını sağlar.
 • Bu inanç, insanlara geleceğe umutla bakma gücü verir.
 • İmanın şartları arasında yer alan ahiret ve ölüm sonrasına inanmak, insanları dünya hayatında sorumluluk sahibi yapar.
İmanın Şartları
1. Allah’a ve onun birliğine inanmak
2. Melekleri, kitapları, peygamberleri ve ahireti kabul etmek
3. İyilere ve kötülere kaderin Allah tarafından yaratıldığına inanmak
4. Ahirete ve ölüm sonrasına inanmak

Ahirete ve ölüm sonrasına inanmak, imanın temel unsurlarından biridir. Bu inanç, insanlara ahlaki değerlere bağlı kalmayı, geleceğe umutla bakmayı ve dünya hayatında sorumluluk sahibi olmayı öğretir. İmanın şartları arasında yer aldığı için ahirete ve ölüm sonrasına inanmak, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.

Kader Ve Kaza Imanının Rolü

İman, İslam dinindeki en temel inançlardan biridir. İman, Allah’a, meleklere, kutsal kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kaza-kaderin Allah’ın kontrolünde olduğuna inanmaktır. Bu inanç, Müslümanların hayatlarına derin bir etki yapar ve onları günlük yaşamlarında yönlendirir.

Kader ve kaza imanı, Müslümanların yaşamlarında önemli bir rol oynar. Müslümanlar, her olayın Allah’ın dileğiyle gerçekleştiğine inanırlar. Ne iyi ne de kötü olaylar tesadüfen oluşmaz, her şey Allah’ın takdirine bağlıdır. Bu nedenle, Müslümanlar her türlü duruma sabır göstermeli ve Allah’ın hikmetine güvenmeli.

Kaza ve kader imanı, hayatta karşılaşılan zorluklara karşı da güç verir. Bir Müslüman, kötü bir olayla karşılaştığında, bunun Allah’ın hikmeti olduğuna inanır ve bu durumu kabullenir. Bu inanç, kişinin iç huzurunu korumasına yardımcı olur ve olumsuz duyguların üstesinden gelmesine katkı sağlar.

 • Kader ve kaza imanı, müminlerin hayata bakış açısını da etkiler. Bir Müslüman, hayatta karşılaştığı her durumda Allah’ın takdirine inanır ve bu nedenle şükür etmeyi arzular. Hem iyi hem de kötü olaylarda Allah’a sığınır ve onun rahmetine güvenir. Bu inanç, müminlerin dua etme, ibadet etme ve manevi yönden büyüme konusunda istekli olmasını sağlar.
İmanın Şartları Özet
Allah’a İnanmak Allah’ın var olduğuna ve tek ilah olduğuna inanmak
Meleklere İnanmak Allah’ın yarattığı meleklerin var olduğuna inanmak
Kutsal Kitaplara İnanmak Allah tarafından indirilen kutsal kitapları kabul etmek
Peygamberlere İnanmak Allah tarafından görevlendirilmiş peygamberlere inanmak
Ahirete İnanmak Ölüm sonrası bir hayatın olduğuna inanmak
Kaza ve Kader İmanı Her olayın Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğine inanmak

İmanın Hayatımıza Etkileri

İmanın hayatımıza etkisi büyük bir öneme sahiptir. İman, bir insanın inancının temel taşıdır ve onun düşünce, davranış ve yaşam tarzını belirler. İman, insanların Allah’a olan inancını ve O’nun emirlerini yerine getirme çabasını ifade eder. İman sayesinde insanlar, hayatlarını anlamlı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilirler.

İmanın hayatımıza etkileri çeşitli alanlarda görülebilir. İlk olarak, iman sayesinde insanlar Allah’a olan inançlarını güçlendirirler ve O’na olan sevgi ve bağlılıklarını artırırlar. İman, insanların Allah’ın varlığına ve kudretine olan inancını pekiştirir ve onları O’na olan şükür ve ibadet etme konusunda motive eder.

İkinci olarak, iman insanları ahlaki değerlere bağlı kılar. İman, insanlara doğru ve yanlış arasındaki farkı gösterir ve onları dürüstlük, adalet, merhamet gibi ahlaki değerlere uymaya teşvik eder. İman, insanların vicdanlarını hassaslaştırır ve etik ilkelere uygun davranmalarını sağlar.

 • İmanın şartları
 • İmanın temel unsurları
 • Allah’a inanmak
İmanın Şartları İmanın Temel Unsurları Allah’a İnanmak
– Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmak – Kalp ile inanmak – Allah’ın birliği, kudreti, bilgisi ve merhametini kabul etmek
– İmanı dil ile tasdik etmek – Dil ile inanmak – İlahi hükümlere itaat etmek
– İmanı kalp ile kabul etmek – İmanı kalp ile hissetmek – Allah’a dua etmek ve O’na ibadet etmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir