barajlar nasıl dolar

barajlar nasıl dolar


Merhaba değerli okurlar,

Bu blog yazımızda barajların su toplama sistemleri, yağış miktarının barajları nasıl etkilediği, baraj doluluğunun ölçümü ve barajlardaki su miktarının korunması gibi konuları ele alacağız. Barajların doluluk oranının neye bağlı olarak değiştiği, suyun barajlara ulaşma süresi, yağışsız dönemde su miktarının nasıl korunduğu ve su kullanım amacının nasıl belirlendiği gibi konuları da bu yazıda bulabileceksiniz. Ayrıca barajlardaki su tutma kapasitesi, su miktarını artırmak ve su kaybını önlemek için alınabilecek önlemler ile baraj doluluk oranı ve su akışı arasındaki ilişki gibi konuları da inceleyeceğiz. Keyifli okumalar dileriz!

Barajların Su Toplama Sistemleri Nasıl Çalışır?

Barajların su toplama sistemleri, su kaynaklarını yönetmek ve suyu depolamak için kullanılan önemli yapı ve tesislerdir. Bu sistemler, suyun toplandığı ve depolandığı bir dizi yapıyı içerir. İşte barajların su toplama sistemi nasıl çalışır, detaylarıyla inceleyelim.

Barajların su toplama sistemi, genellikle bir akarsu üzerine inşa edilen bir set veya duvar ile başlar. Bu set veya duvar, akarsu üzerinde büyük bir engel oluşturarak suyun biriktirilmesini sağlar. Su, bu setin arkasında oluşan büyük bir gölette toplanır.

Su toplandıktan sonra, barajın ana yapılarına yönlendirilir. Bu yapılar arasında suyu depolayacak olan rezervuar bulunur. Rezervuar, su miktarının kontrol edilebildiği ve istenen şekilde kullanıldığı bir alandır. Aynı zamanda suyun enerji üretimi gibi farklı amaçlar için kullanılması da rezervuarın önemli bir işlevi olarak görülür.

 • Barajların su toplama sistemleri nasıl çalışır:
  • Barajın inşa edildiği akarsu üzerine bir set veya duvar inşa edilir.
  • Set veya duvar, suyu engeller ve biriktirmek için bir gölet oluşturur.
  • Su gölette biriktikten sonra, ana yapı olan rezervuara yönlendirilir.
  • Rezervuar, suyu depolamak ve kullanmak için tasarlanmış bir alan olarak görev yapar.
  • Suyun enerji üretimi veya diğer amaçlar için kullanılması, rezervuarın önemli bir işlevi olarak görülür.
  Sıra No Adım
  1 Barajın inşa edildiği akarsu üzerine set veya duvar inşa edilir.
  2 Set veya duvar, suyu engelleyerek bir gölet oluşturur.
  3 Su gölette biriktikten sonra, ana yapı olan rezervuara yönlendirilir.
  4 Rezervuar, suyu depolamak ve kullanmak için tasarlanmış bir alandır.
  5 Suyun enerji üretimi veya diğer amaçlar için kullanılması, rezervuarın önemli bir işlevi olarak görülür.

  Yağış Miktarı Barajları Nasıl Etkiler?

  Yağış miktarı, barajları etkileyen önemli bir faktördür. Barajlar, yağmur ve kar şeklindeki doğal su kaynaklarını biriktirmek ve depolamak için yapılan yapılar olarak tanımlanır. Bu nedenle, bir barajın doluluk seviyesi ve su akışı, bölgedeki yağış miktarına bağlı olarak değişebilir.

  Barajlar, yağışların miktarına göre su toplama ve depolama sürecini yönetir. Özellikle bol miktarda yağış olduğunda, barajlar daha hızlı bir şekilde dolar ve daha fazla su biriktirir. Bu durumda, barajın doluluk oranı artar ve suyun depolama kapasitesi maksimum seviyeye ulaşabilir.

  Öte yandan, yağışsız dönemlerde ya da yağış miktarı düşük olduğunda, barajların su seviyeleri azalır ve doluluk oranı düşer. Bu durumda, barajın depoladığı su miktarı azalır ve su kaynakları daha az kullanılabilir hale gelir.

 • Barajların su toplama sistemleri, yağış miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Düşük yağış miktarı, su kaynaklarının azalmasına ve barajların doluluk oranının düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, yağış miktarı, barajların işleyişi ve su tutma kapasitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
 • Yağış Miktarı Barajların Etkisi
  Yüksek Barajların daha hızlı dolar, doluluk oranı artar ve su biriktirme kapasitesi maksimum seviyeye ulaşır.
  Düşük Barajların doluluk oranı düşer, su kaynakları azalır ve su kullanılabilirliği azalır.

  Barajların Su Doluluğu Nasıl Ölçülür?

  Barajların su doluluğu, su yönetimi ve kontrolü için önemli bir ölçüttür. Barajların doğru bir şekilde dolu olması, su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Peki, barajların su doluluğu nasıl ölçülür?

  Barajların su doluluğu, genellikle kullanılan iki farklı yöntemle ölçülebilir. Birinci yöntem, barajların su seviyelerini ölçen su seviye ölçerler veya su sensörleri kullanmaktır. Bu sensörler, barajın farklı seviyelerinde yer alır ve su seviyesini sürekli olarak izler. Su seviyesinin yükselmesi veya düşmesi durumunda, sensörler anlık olarak veri toplar ve bu veriler anında barajın doluluk seviyesini gösterir.

  İkinci yöntem ise barajların hacimsel olarak ölçülmesidir. Bu yöntemde, barajın alanı ve yüksekliği ölçülerek hacmi hesaplanır. Barajın kapasitesi hesaplandıktan sonra, su seviyesi yüksekliği ve hacim arasındaki ilişki kullanılarak doluluk oranı belirlenir. Bu veriler genellikle barajın gövdesine yerleştirilen batimetrik ölçümler ve hidrolojik veriler kullanılarak hesaplanır.

 • Barajların su doluluğu, su yönetimi ve kontrolü için önemli bir ölçüttür.
 • Barajların doğru bir şekilde dolu olması, su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
 • Barajların su doluluğu nasıl ölçülür?
 • Yöntem Açıklama
  Su Seviye Ölçerler veya Su Sensörleri Barajın su seviyelerini sürekli olarak izleyerek anlık veri toplar ve doluluk seviyesini gösterir.
  Hacimsel Ölçüm Barajın alanı ve yüksekliği ölçülerek hacim hesaplanır, doluluk oranı bu verilere göre belirlenir.

  Barajların Doluluk Oranı Neye Bağlı Olarak Değişir?

  Barajlar, su toplama ve depolama alanlarıdır ve suyun büyük miktarlarını tutma kabiliyetine sahiptirler. Barajların doluluk oranı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Bunlar arasında yağış miktarı, su kullanımı ve akış rejimi bulunur.

  Öncelikle, yağış miktarı, barajların doluluk oranını etkileyen en önemli faktördür. Bir bölgedeki yeterli yağış, barajların su toplamasını ve doluluk oranının artmasını sağlar. Ancak, yağış miktarının düşmesi veya kuraklık dönemleri, barajların doluluk oranını azaltabilir.

  Diğer bir faktör ise su kullanımıdır. Barajlardan su talepleri olduğunda, depolanan su miktarı azalır ve doluluk oranı düşer. Barajlardaki su kullanımı, hem içme suyu sağlamak hem de tarım veya endüstriyel amaçlar için su temin etmek için yapılır. Bu nedenle, su talepleri arttıkça, barajların doluluk oranı azalır.

  Son olarak, barajların doluluk oranı akış rejimi tarafından da etkilenir. Akış rejimi, bir bölgedeki nehir veya akarsuların normalde taşıdığı su miktarının düzenlenmesidir. Örneğin, düşük akış rejimi dönemlerinde, barajların doluluk oranı azalır çünkü nehirlerin su taşıma kapasitesi düşer. Tam tersine, yüksek akış rejimi dönemlerinde, barajlara daha fazla su akabilir ve doluluk oranı artabilir.

  Bu nedenle, barajların doluluk oranı, yağış miktarı, su kullanımı ve akış rejimi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörlerin dikkate alınması, barajların sürdürülebilir su kaynakları sağlaması ve su yönetimi açısından önemlidir.

  Barajlar Nasıl Dolmaya Başlar?

  Barajlar, su kaynaklarının toplanması ve depolanması için önemli yapılardır. Ancak barajların dolması süreci bazı faktörlere bağlıdır. Barajlar su dolarken, öncelikle yağış ve akarsu debisi gibi doğal etkenler önemlidir. Yağış miktarı arttığında, barajların su toplama kapasitesi de artar. Su toplama sistemleri, baraj gövdesi ve akıntı drenajları aracılığıyla suyu toplar ve depolar. Bunun yanı sıra, barajların dolması ayrıca baraja akış sağlayan nehirlerin su debisi ile de ilişkilidir.

  Barajın dolmasına etki eden bir diğer faktör ise akarsu debisidir. Yüksek akarsu debisi, daha fazla suyu barajın doldurulmasına olanak sağlar. Akarsu debisi, nehirlerdeki su miktarı ve hızı ile belirlenen bir göstergedir. Bu debi, nehirlerin taşıdığı su hacmini ve hızını ifade eder. Düşük akarsu debisi olan bir dönemde barajın dolması daha uzun sürebilir.

  Barajların dolması için ayrıca baraja ulaşan suyun süresi de önemlidir. Su, yağmurların ardından baraja ulaşmaya başlar. Bu süre, yağış miktarı, akarsu debisi ve yerçekimi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Suyun baraja ulaşması genellikle hızlı bir şekilde olur, ancak bazen suyun ulaşması daha uzun sürebilir. Bu durum, yağış miktarının az olduğu dönemlerde veya barajın konumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Barajları Dolmaya Başlatmak İçin Yapılanlar
  – Yağış alanlarında su toplama sistemlerinin kurulması
  – Akarsu yataklarının düzenlenerek suyun baraja daha hızlı ulaşmasının sağlanması
  – Baraj çevresinde erozyonu önlemek için önlemler alınması
  – Barajın depolama hacminin artırılması

  Barajların doluluğu ve su akışı arasındaki ilişki de önemlidir. Yüksek su akışı, barajların daha hızlı dolmasına neden olurken, düşük su akışı ise dolulum sürecini uzatabilir. Dolayısıyla, barajların su doluluğu ve su akışı birbirini etkileyen faktörlerdir. Barajlarda su kaybını önlemek için ise sızdırmazlık önlemleri alınabilir ve baraj gövdeleri düzenli bir şekilde kontrollerden geçirilebilir ve bakımı yapılabilir.

  Suyun Baraja Ulaşması Ne Kadar Sürebilir?

  Barajlar, su kaynaklarının yönetimi ve su temininin sağlanması için önemli araçlardır. Su, doğal olarak yağış şeklinde dünyaya düşer ve barajlar da bu suların toplanarak saklandığı yapılardır. Peki, suyun baraja ulaşması ne kadar sürebilir? İlk olarak, yağışın miktarı ve yoğunluğu bu süreyi etkileyen önemli faktörlerdir.

  Genellikle, yağışın baraja ulaşması birkaç saat ile birkaç gün arasında değişebilir. Bu süre, yağışın yoğunluğuna, topografik özelliklere ve akarsu sistemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin, şiddetli sağanak yağışlar baraja hızlı bir şekilde ulaşabilirken, hafif yağışlar daha uzun sürebilir.

  Ayrıca, arazinin eğimi ve bitki örtüsü de suyun baraja ulaşma süresini etkileyen faktörlerdendir. Dik ve kayalık bölgelerde yağışın akışı daha hızlı olabilirken, ormanlık veya tarımsal alanlarda suyun akışı daha yavaş olabilir. Bunun nedeni, bitki örtüsünün suyu emip tutması ve akış hızını yavaşlatmasıdır.

  Barajlar Nasıl Dolar Suyun Baraja Ulaşması Ne Kadar Sürebilir?
  Barajlara gelen su, akarsu ve dere yollarıyla taşınır. Yağışın yoğunluğuna ve akış hızına bağlı olarak su baraja birkaç saat ile birkaç gün içinde ulaşabilir.
  Su, yer şekillerine göre akışını sürdürür ve baraja doğru hareket eder. Arazinin eğimi ve bitki örtüsü suyun akış hızını etkileyerek süreyi uzatabilir veya kısaltabilir.
  Barajlar, toplanan suyu depolayarak enerji üretimi, sulama, içme suyu temini gibi amaçlar için kullanır. Suyun baraja ulaşma süresi, iklim koşulları ve bölgesel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

  Yağışsız Dönemde Barajlardaki Su Miktarı Nasıl Korunur?

  Barajlar, su kaynaklarını depolamak ve yönetmek için önemli yapılardır. Yağışı düzenlemek ve su tüketiminin mevsimsel dalgalanmalarını karşılamak için inşa edilirler. Ancak, yağışsız dönemlerde barajlardaki su miktarının korunması zorlu bir görev olabilir. Bu dönemlerde, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için çeşitli yöntemler uygulanır.

  Birinci yöntem, suyun etkin kullanımını teşvik etmektir. Bu, suyu gereksiz yere tüketmek yerine, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak anlamına gelir. Su tasarrufu sağlamak için bilinçlendirme kampanyaları düzenlenir ve su kullanımıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılır.

  İkinci olarak, su geri dönüşümü ve yeniden kullanımı da önemlidir. Gri su sistemleri, kullanılmış suyu temizlemek ve bahçe sulama gibi yeniden kullanım alanlarında kullanmak için tasarlanmıştır. Bu şekilde, taze su kullanımı azaltılarak barajlardaki su kaynakları korunur.

  Barajlardaki Suyu Kullanma Amacı Nasıl Belirlenir?

  Barajlar, su kaynaklarını toplamak ve depolamak için inşa edilen yapılar olarak önemli bir role sahiptir. Ancak barajlardaki suyun kullanma amacı, her bir baraj projesine göre farklılık gösterir. Barajların suyu kullanma amacı belirlenirken çeşitli faktörler dikkate alınır.

  Bunlardan ilki, barajın planlandığı bölgenin su ihtiyacıdır. Su kullanım amacı, tarım, enerji üretimi, içme suyu sağlama, endüstriyel faaliyetler gibi farklı alanlarda olabilir. Barajın planlandığı bölgenin ihtiyaçlarına göre su miktarı ve kullanım şekli belirlenir.

  İkinci faktör, su kaynağının sürdürülebilirliğidir. Barajın su sağladığı alanın su kaynağına bağlı olarak, suyun kullanım amacı belirlenir. Eğer su kaynağı sınırlı ise, barajdaki suyun daha çok tarım veya içme suyu olarak kullanılması tercih edilebilir. Su kaynağı bolluğu durumunda ise enerji üretimi gibi daha yoğun su kullanımı gerektiren alanlarda kullanılabilir.

  Ayrıca, çevresel etkiler de su kullanma amacını belirleyen faktörlerden biridir. Barajların inşası ve işletilmesi ekosistemlere etkileri olduğundan, bu faktör dikkate alınır. Barajın neden inşa edildiği, ne tür etkileri olduğu ve bu etkilerin nasıl en aza indirileceği gibi sorular cevaplandırılarak, su kullanım amacı belirlenir.

  Barajların su toplama sistemi nasıl çalışır? Barajların su toplama sistemi, suyun doğal akış yolu olan nehirleri engelleyerek suyu toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Barajın yapısına göre, su toplama sistemi çeşitli şekillerde işleyebilir. Örneğin, ön barajlar sayesinde akış kontrol edilebilir ve su toplanabilir. Ayrıca, suyu baraja yönlendirmek için kanallar ve borular kullanılabilir. Bu şekilde, su toplama sistemiyle su kaynakları kontrol altına alınarak kullanıma sunulur.

  Barajlar, su ihtiyacını karşılamak ve su kaynaklarını yönetmek için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, barajlardaki suyun kullanım amacının doğru bir şekilde belirlenmesi büyük önem taşır. Su kaynaklarına ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen su kullanma amacı, barajların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini sağlar.

  Barajlarda Su Tutma Kapasitesi Nasıl Hesaplanır?

  Barajlar, su kaynaklarını saklamak ve ihtiyaç duyulduğunda kullanmak amacıyla inşa edilen yapılar olarak bilinmektedir. Barajların en önemli özelliklerinden biri, su tutma kapasitesidir. Su tutma kapasitesi, barajın su depolama kapasitesini ve doluluk miktarını belirler. Bu kapasite, barajın yapısına, boyutlarına ve hidrolik özelliklerine bağlı olarak hesaplanır.

  Barajlardaki su tutma kapasitesi hesaplanırken, barajın gövdesi, rezervuar hacmi ve kullanım alanı dikkate alınır. Barajın gövdesi, suyun tutulması için yapılan beton veya toprak setidir. Rezervuar hacmi ise, gövdenin içinde su depolama alanıdır. Bu hacim, barajın boyutlarına göre değişir. Kullanım alanı ise, barajın sulama, enerji üretimi veya içme suyu temini gibi amaçlarla kullanılan kısımının hacmini ifade eder.

  Barajlardaki su tutma kapasitesi, genellikle birim hacim başına depolanabilen su miktarı olarak ifade edilir. Bu kapasite, genellikle m3 veya litre cinsinden ölçülür. Barajların su tutma kapasitesi hesaplanırken, rezervuar hacmi ve kullanım alanının toplamı alınarak bulunur. Bu hesaplama, genellikle hidrolik mühendislik prensipleri ve matematiksel formüller kullanılarak yapılır.

 • Barajlarda su tutma kapasitesinin hesaplanması için farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler arasında, barajın yapısı ve boyutlarına bağlı olarak farklı hesaplama modelleri kullanılır. Bunlar arasında en yaygın kullanılan yöntemler arasında peakflow yöntemi ve tırmanma eğrisi yöntemi bulunur.
 • Peakflow yöntemi, barajın maksimum su tutma kapasitesini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, baraja gelen suyun maksimum akış hızı ve akış debisi dikkate alınır. Baraja gelen su miktarı, yağış miktarı, toprak özellikleri ve hidrolik faktörler gibi çeşitli parametrelerle hesaplanır.
 • Tırmanma eğrisi yöntemi ise, barajın su tutma kapasitesini belirlemek için kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu yöntemde, barajın su seviyesinin zamanla yükselmesi dikkate alınır. Su seviyesi yükseldikçe, barajın depolama kapasitesi artar. Bu yöntemde, su seviyesi ve depolanan su miktarı arasındaki ilişki matematiksel olarak modellenir ve su tutma kapasitesi hesaplanır.
 • Baraj Rezervuar Hacmi (m3) Kullanım Alanı (m3) Toplam Su Tutma Kapasitesi (m3)
  Baraj 1 10,000 5,000 15,000
  Baraj 2 20,000 10,000 30,000
  Baraj 3 30,000 15,000 45,000

  Barajlardaki Su Miktarını Artırmak Için Neler Yapılabilir?

  Barajlardaki Su Miktarını Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

  Barajlar, su kaynaklarının kontrol altına alınması ve suyun depolanması amacıyla yapılan yapılar olarak bilinir. Ancak zamanla iklim değişiklikleri ve artan su talepleri nedeniyle barajlardaki su miktarı azalmaktadır. Barajlardaki su miktarını artırmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir.

  İlk olarak, ardışık barajlar yapılabilir. Bu yöntemde, birbirine bağlı birden çok baraj inşa edilir ve aralarındaki yayla alanları kullanılarak su miktarı artırılır. Ardışık barajlar, aynı su kaynağını kullanarak daha fazla su depolamaya imkan tanır.

  Diğer bir yöntem ise yağmur suyu toplama sistemlerinin kullanılmasıdır. Barajların etrafındaki çevre düzenlemeleriyle yağmur suları toplanarak barajlara yönlendirilebilir. Bu sayede daha fazla yağmur suyu depolanır ve barajlardaki su miktarı artırılır.

  Yöntem Açıklama
  Ardışık Barajlar Birbirine bağlı birden çok barajın yapılması ve su miktarının artırılması
  Yağmur Suyu Toplama Sistemleri Çevre düzenlemeleriyle yağmur sularının barajlara yönlendirilmesi
  Meyil Düzeltme Çalışmaları Baraj çevresindeki meyilin düzeltilerek su depolama kapasitesinin artırılması
 • Meyil düzeltme çalışmaları da barajlardaki su miktarını artırmak için kullanılan bir yöntemdir.
 • Baraj çevresindeki meyil düzeltilerek su depolama kapasitesi artırılır.
 • Bu sayede daha fazla su depolanabilir ve barajlardaki su miktarı artar.
 • Barajlardaki Su Kaybını Önlemek Için Neler Yapılabilir?

  Barajlar, su kaybı önlenerek suyun maksimum düzeyde korunduğu ve yönetildiği büyük su depolama tesisleridir. Ancak, bazı koşullar altında barajlardaki su kaybı kaçınılmaz olabilir. Bu kayıpların ana sebepleri ise buharlaşma, sızıntılar ve su akışıdır. Bu nedenle, su kaybını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınması önemlidir.

  Barajlardaki su kaybını önlemek için uygulanabilecek önlemlerden biri, buharlaşmayı azaltmak için yüzeylere izolasyon uygulaması yapmaktır. Özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle suyun buharlaşması artar. Bu durumu önlemek için barajların yüzeylerine su buharlaşmasını engelleyici malzemelerin uygulanması etkili olabilir.

  Bununla birlikte, barajlardaki su kaybını azaltmak için sızıntı problemlerinin çözülmesi de önemlidir. Barajların etrafında sızıntıyı önlemek için su geçirmezlik önlemleri alınması gereklidir. Beton duvarların ve baraj tabanının su geçirmez kaplamalarla kaplanması sızıntıları en aza indirebilir.

  Barajların Doluluğu Ve Su Akışı Arasındaki Ilişki Nedir?

  Barajların doluluğu ve su akışı arasındaki ilişki, su kaynaklarının yönetimi ve su kullanımı açısından önemlidir. Bir barajın doluluk oranı, barajın kapasitesine göre ne kadar suyla doldurulduğunu gösterir. Su akışı ise, bir baraja ne kadar su girdiğini ve ne kadar suyun boşaltıldığını ifade eder.

  Barajların doluluğu, yağış miktarı, buharlaşma oranı ve su kullanımı gibi faktörlere bağlıdır. Özellikle yağış miktarı, barajların doluluk oranını doğrudan etkiler. Yoğun yağışlı dönemlerde, barajlara daha fazla su gireceği için doluluk oranı artar. Buna karşılık, yağışsız dönemlerde veya az yağışlı dönemlerde, barajlardaki su miktarı azalacak ve doluluk oranı düşecektir.

  Barajlara giren su miktarını kontrol etmek için ölçüm sistemleri kullanılır. Bu sistemler genellikle barajın giriş ve çıkışlarında bulunur ve su seviyesi, debi ve su akış hızı gibi verileri kaydeder. Bu veriler, barajların doluluk oranlarının belirlenmesine ve su akışının izlenmesine yardımcı olur.

  Barajlara Etki Eden Faktörler Doluluk Oranının Değişimi Su Akışının Değişimi
  Yoğun yağışlı dönemler Artar Artar
  Yağışsız dönemler Azar Azar
  Su kullanımının artması Azar veya azalır Azar veya azalır

  Barajlardaki su miktarını artırmak için su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi önemlidir. Bu kaynakları korumak için su kullanımının etkin bir şekilde planlanması ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yağışsız dönemlerde su kaynaklarının korunması için suyun geri kazanılması, depolanması ve kullanımının optimize edilmesi önemlidir. Böylece barajlardaki su miktarı daha uzun süre korunarak kaynakların verimli kullanımı sağlanabilir.

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir